You are here

Prohlédnete si učebny elektrotechniky a informatiky, rychlostí blesku prosvištíte laboratořemi vysokých napětí, akustiky, mikroelektroniky, počítačové grafiky a robotiky. Dozvíte se detaily o bakalářských studijních programech, charakteristice studia i přijímačkách.