Pravidla používání

 

Webová aplikace Mediatéka provozovaná na adrese https://media.cvut.cz je nástrojem pro správu a veřejnou prezentaci multimediálních materiálů Českého vysokého učení technického v Praze (dále ČVUT), které je jejím provozovatelem a současně vlastníkem veškerého jejího obsahu.

Zveřejněné materiály slouží primárně pro dokumentární, propagační a výukové účely. Hlavním cílem je prezentovat kvalitní multimediální výstupy z dílny ČVUT a posilovat tak prestiž univerzity. V tomto duchu mohou být zveřejněné materiály dále používány za předpokladu splnění níže uvedených pravidel.

Pro použití v rámci ČVUT platí:

  1. Zákaz obsahových úprav použitých materiálů.
  2. Dokumentární materiály (viz pole Typ v doplňujících informacích pod příspěvkem) nesmí být použity pro jiné než dokumentární účely.
  3. Zákaz použití materiálů pro komerční účely.
  4. Zákaz zneužití materiálů k poškozování jména ČVUT v Praze nebo subjektů v materiálech zachycených.

Pro použití mimo ČVUT platí:

  1. Všechna pravidla pro použití v rámci ČVUT (viz výše).
  2. Povinnost uvést autora a zdroj použitých materiálů. Nejsou-li tyto údaje v Mediatéce uvedeny (viz pole Autor a Zdroj v doplňujících informacích pod příspěvkem), bere se ČVUT v Praze.
  3. Použití striktně podléhá písemnému schválení vedením Odboru PR a marketingu Rektorátu ČVUT.

Porušení kteréhokoli z uvedených pravidel bude posuzováno individuálně podle závažnosti a může v krajním případě vést až k právnímu stíhání.

ČVUT si plně vyhrazuje právo na budoucí úpravy těchto pravidel.

Upozornění: Pokud si nepřejete být zobrazeni v materiálech zveřejněných v Mediatéce, obraťte se prosím na podporu.