You are here

Závodní speciály studentských týmů ČVUT v Praze se 6. října od 9.00 hodin tradičně předvedly veřejnosti při exhibičních jízdách v rámci Závodního dne ČVUT v dejvickém kampusu. Během dynamických ukázek se představila spalovací formule CTU CarTech z Fakulty strojní ČVUT, elektricky poháněná formule řízená jezdcem, ale také autonomní formule týmu eForce FEE Prague Formula z Fakulty elektrotechnické ČVUT a spalovací a elektrické silniční závodní motocykly z dílny týmu CTU Lions z Fakulty dopravní ČVUT. Studenti budou také prezentovaly výsledky letošní sezóny roku 2021.