You are here

Ve dnech 17. – 20. 10. 2017 navštívila delegace rektorů osmi bavorských vysokých škol aplikovaných věd vysoké školy v Plzni, Praze, Pardubicích a Jihlavě. Bavorští rektoři se dále setkali se zástupci České konference rektorů na půdě Zastoupení svobodného státu Bavorsko v Praze a navázali kontakty s česko-německými firmami v kooperaci s Česko-německou obchodní a průmyslovou komorou v Praze a v Plzni. Delegace osmi prezidentů bavorských univerzit aplikovaných věd navštívila v polovině října univerzity v několika regionech. Členové Hochschule Bayern e.V. byli přijati v Praze na Českém vysokém učení technickém a Vysoké škole chemicko-technologické. Itinerář cesty zahrnoval také Západočeskou univerzitu v Plzni, Univerzitu v Pardubicích a Vysokou školu polytechnickou v Jihlavě. http://www.btha.cz/cs/akce/64-delegace-bavorskych-rektoru-vs-do-cr