You are here

Vítězem 16. ročníku soutěže o Cenu Břetislava Štorma je Šimon Kříž s návrhem památkové obnovy zámeckého areálu Petrkov. Další ocenění získal projekt revitalizace Domu kultúry Banská Bystrica, a ateliérová práce částečné obnovy Jestřábích bud v Krkonoších. Čestné uznání pak návrh obnovy území uhelného velkolomu ČSA pod zámkem Jezeří. Novinkou v soutěži je cena veřejnosti, tu získal projekt novostavby domu v Náchodě s názvem Pátá věž. Soutěž pořádá Ústav památkové péče FA ČVUT, Tomáš Bistřický a ČNK ICOMOS. Cílem soutěže je podporovat zájem studentů o obor památkové péče a zvyšovat úroveň jejich připravenosti pro praxi v oblasti péče o kulturní dědictví. Soutěž je zaměřena na oceňování nejkvalitnějších koncepčních studií a projektů studentů, kteří své semestrální, bakalářské a diplomní práce uskutečňují v ateliérech Ústavu památkové péče Fakulty architektury ČVUT v Praze.