You are here

Přednášky vedou Prof. Dr. Poki Chen (NTUST) a Prof. Dr. Lih-Yeh Chiou (NCKU). Praktická cvičení budou probíhat v počítačové laboratoři Cadence na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze.