You are here

Pro efektivní spolupráci složek integrovaného záchranného systému (IZS) je nesmírně důležitá příprava a nácvik možných scénářů mimořádných událostí. To hraje významnou roli i v přípravě studentů, kteří v těchto složkách po ukončení studia budou pracovat. Dne 12. dubna 2024 se od 10 hodin se na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT (FBMI), ul. Sportovců 2311, Kladno konalo za účasti Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje a Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB-TUO první část cvičení: nácvik třídění raněných při mimořádné události s hromadným postižením osob.