You are here

Uznávaný ekonom Robert H. Frank z Cornell University v pondělí 16. října přednášel na ČVUT FEL. Přednáška byla na téma „Economic Ideas: More Useful than You Think? Pod vedením doc. Heleny Fialové z katedry ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulty elektrotechnické byla přeložena kniha Principles of Economics. Ta k této spolupráci uvedla: „Před třiceti lety, v době, kdy vycházel první překlad učebnice Roberta H. Franka a B. S. Bernanka, jsme řešili mnoho překladatelských oříšků – kupř. překlad termínu ‚sunk costs‘. Jako první se měl nově užívat termín ‚zapuštěné náklady,‘ což ale neodpovídalo terminologii zažité již z dob první republiky – ‚utopené náklady‘, který jsme obhájili. Jako další mohu zmínit i obrat ‚nízko visící ovoce‘, který jsme nahradili opisem ‚ovoce na dosah‘. Za zmínku stojí i skutečnost, že se učitelé z ČVUT stali překladateli jen proto, že vydavatelé v té době neměli dostatek erudovaných zaměstnanců, kteří by v dané době byli ochotni takto náročný text přeložit.“ Profesor Frank působil na začátku 90. let i v České republice. Na jeho kurzy vzpomíná i prorektor pro zahraniční vztahy prof. Oldřich Starý: „Na kurz mikroekonomie, který nám pan profesor přednášel, vzpomínám dodnes. Jeho přístup k výuce byl pro nás naprosto ojedinělý. V rámci měsíčního, velmi intenzivního kurzu jsme si osvojili znalosti, které pro nás v té době byly naprosto unikátní a na které naše odborné práce navazují i v současnosti.“ Robert H. Frank je autorem knih Choosing the Right Pond, Passions Within Reason, Microeconomy and Behavior, Principles of Economics (spolu s Benem Bernankem), Luxury Fever, What Price the Moral High Ground?, Falling Behind, The Economic Naturalist, The Darwin Economy a Success and Luck. Kniha The Winner-Take-All Society, jejímž spoluautorem je Philip Cook, obdržela cenu Critics Choice Award. List The New York Times ji označil za Pozoruhodnou knihu roku (Notable Book of the Year) a časopisem Business Week byla zařazena do seznamu deseti nejlepších knih roku 1995. R. H. Frank je spoludržitelem ceny Leontief za rok 2004, a to za posouvání hranic ekonomického myšlení. V letech 2004, 2010, 2012 a 2018 mu byla udělena cena Russell Distinguished Teaching Award a v roce 2005 cena Apple Distinguished Teaching Award. Robert H. Frank má emeritní post profesora managementu na Henrietta Johnson Louis University a také emeritního profesora ekonomie na Samuel Curtis Johnson Graduate School of Management Cornell University. Již více než deset let publikuje Robert H. Frank pravidelně každý měsíc svá zamyšlení v rubrice „Ekonomický pohled“ v listu The New York Times.