You are here

Další – již osmý – běh kurzu praktické elektroniky organizuje Katedra měření ČVUT FEL v Praze pro studenty 1. ročníku vybraných programů (v r. 2023 programů KyR a EK), nastupující na FEL. Kurz je určen pro ty, kdo si chtějí prohloubit znalosti, nebo kteří dosud nemají praktické zkušenosti v oblasti elektroniky. Obsah je zaměřen na získání praktických zkušeností s elektronickými obvody, s jejich sestavováním, oživováním a testováním. Také se studenti seznámí se základy programování vestavných systémů v C/C++ s využitím on-line IDE mbed při práci s 32-bitovým procesorem s jádrem ARM – Cortex-M0. Náplní kurzu jsou teoretické přednášky i praktická laboratorní cvičení. Forma přednášek je velmi blízká té, která se používá na FEL v normální výuce, takže účast na KPE 2023 může sloužit také jako příprava na vysokoškolský způsob výuky, jenž je poněkud odlišný od toho, na který jsou studenti zvyklí ze střední školy. V rámci kurzu budou v laboratořích také pomáhat studenti-lektoři, absolventi bakalářského studia na ČVUT-FEL, takže je možno se jich ptát na poznatky a doporučení týkající se studia v prvním ročníku. Cílem kurzu je nejen naučit elektroniku, ale díky týdenní společné výuce seznámit studenty s režimem a úskalím studia na FEL. Laboratoře umožňují studentům navázat bližší kontakt a přátelství, které jim mohou pomoci společně překonávat úskalí budoucího studia v daném programu a přechod na náročnou vysokou školu, kterou ČVUT-FEL určitě je...Více na https://embedded.fel.cvut.cz/kurzy/elektronika/elektronika2023