You are here

Fakulta elektrotechnická ČVUT přivítala v pátek 10. března 2023 všechny středoškoláky a středoškolačky, kteří se chtěli v našich laboratořích seznámit s výzkumem a souvisejícími technologiemi v oblasti umělé inteligence. To vše v doprovodu našich špičkových odborníků a VŠ studentů a studentek.