You are here

Výroční 600. přednáška v rámci Fyzikálních čtvrků, která zároveň uzavřela 30. ročník této popularizační akce. https://fyzika.fel.cvut.cz/cs/fyzikalni-ctvrtky/