You are here

Ojedinělou sestavu kolových, pásových, létajících a kráčejících robotických systémů na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze rozšířili dva roboti SPOT s robotickou rukou. SPOTi od firmy Boston Dynamics dorazili na Karlovo náměstí před několika týdny, takže se s nimi tým robotiků a informatiků stále ještě seznamuje. První testování už ale jeden z nich má za sebou. Ve spolupráci se společností Kolektory Praha strávil v podzemí ve třech různých kolektorech celkem šest dní vybavený navigačním systémem FEL ČVUT. Pořizoval přitom digitální 3D mapu kolektorů, kterou může využít zřizovatel, společnost Kolektory Praha, a. s., ke zpřístupnění běžně nedostupných tunelů prostřednictvím virtuálních prohlídek. „Digitální 3D mapa se dá využít při dopracování GIS kolektorového systému, který společnost KP buduje již řadu let. Systém bude využíván mimo jiné IPRem pro dopracování technických map hlavního města Prahy,″ komentuje spolupráci předseda představenstva, Petr Švec.