You are here

Dne 12. května 2022 se uskutečnil 26. ročník mezinárodní studentské konference POSTER 2022. Na konferenci prezentovali výsledky své vědecké práce studenti a doktorandi nejen z ČVUT. Dr. Husník vidí největší přínos konference v tom, že si studenti a studentky vyzkoušejí „na vlastní kůži“ co obnáší účast na vědecké konferenci, získají nové kontakty a celkově si rozšíří obzory. Studentské práce bývají oceňovány hlavně peněžními a věcnými cenami, ale i členstvím ve vybraných odborných společnostech. Jak se stalo již tradicí, konference se účastní početná skupina studentů z RWTH Aachen pod vedením prof. Vladimíra Blažka. Na letošním ročníku POSTER 2022 se rovněž představili studenti z Karlovy univerzity, VUT Brno, VŠB Ostrava a Vilnius Gediminas Technical University. Mezi letošní inovace patřila cena společnosti Rohde & Schwarz, která ocenila nejlepší prezentaci napříč kategoriemi.