You are here

Imatrikulace studentů prezenční formy prvního ročníku všech bakalářských programů proběhla ve středu 9. října 2019