You are here

Akademický orchestr ČVUT pod vedením dirigenta pana Jana Šrámka vystoupil 27. dubna v Trinity College Chapel v Cambridge ve Velké Británii s koncertem nazvaným JEWELS OF CZECH AND WORLD MUSIC zahrnující jak české, tak zahraniční skladby. Jako sólisté se představili Rachel Godsill (soprán), Simon Godsill (varhany), Anna Michalcová (flétna) a Krištof Pučejdl (flétna). Koncertu se účastnil i rektor ČVUT docent Vojtěch Petráček, který celý koncert zahájil. Tento výjimečný koncert by nemohl vzniknout bez profesora Nicka Kingsburyho z University of Cambridge, který je i čestným doktorem ČVUT, a profesora Aleše Procházky z CIIRC ČVUT, který díky svým dlouholetým osobním vztahům zprostředkoval kontakt s místní universitou. Kromě rektora se koncertu účastnila také kancléřka ČVUT Ing. Lucie Orgoníková, prorektor ČVUT Ing. Radek Holý a ředitel CIIRC ČVUT Mgr. Ondřej Velek. Koncert proběhl pod záštitou pana Libora Sečky, velvyslance České republiky ve Velké Británii, paní Denise Waddingham, ředitelky British Council v České republice a pana Guy Robertse, uměleckého ředitele Prague Shakespeare Company.