You are here

Imatrikulace studentů prezenční formy prvního ročníku všech bakalářských programů proběhla ve čtvrtek 11. října 2018.