You are here

Skleněná dvorana ČVUT na Karlově náměstí byla už podeváté tradičně svědkem vyhlášení výsledků fotosoutěže DIF - Zpracování digitálního obrazu, průřezového předmětu FEL, který prochází horizontálně všemi fakultami ČVUT. Gratulace patří nejen Dominice Palivcové (1. místo), Vítu Černému (2. místo) a Oleksandře Koshchii (3. místo, autorka fotografie na plakátu), ale i dalším 5 autorům, kteří se probojovali do čtvrtfinále a obsadili s osobitou tvorbou (každý autor soutěží s 10 fotografiemi) s tématy Barva / Alfa a Omega, 16 výstavních panelů. Na výstavě jsou rovněž prezentovány nejlepší Eseje na téma Fotografie (technologie a vliv fenoménu fotografie na civilizaci). Zvláštní osobní cenu Václava Hlaváče obdržel Jiří Budil a Osobní cenu Romana Sejkota získal za nejlepší esej Vojtěch Gintner. Osobní cenou přednášejících pedagogů byla reprezentativní publikace Kniha FOTOGRAFIE, vydaná Nakladatelstvím ČVUT Česká technika k 310. výročí existence ČVUT. Repríza výstavy proběhne v letních měsících v nové budově Rektorátu ČVUT a CIIRC v Dejvicích.