You are here

Na své experimenty a exponáty lákalo všech osm fakult, MÚVS, Ústřední knihovna a Rektorát ČVUT v Praze, u nějž byly připravené ceny za splnění soutěžních úkolů napříč všemi fakultními stanovišti. Kromě stánků připravilo ČVUT také dva bloky programu na pódiu, zábavné i poznávací, zcela v duchu tohoto popularizačně-naučného festivalu.