You are here

[00:00] úvod [02:59] obsah přednášky [05:17] tři složky ceny [07:09] zvláštnosti elektřiny (není jako jahody) [12:01] druhy elektráren [17:11] řiditelné a občasné (intermitentní) zdroje [19:50] distribuce elektřiny [26:44] výkon, práce, watt, watthodina, kilowatt, megawatt [30:13] kvalita elektřiny, systémové služby [35:30] složky účtu za elektřinu [37:47] příklad účtu za elektřinu [40:07] krátký test – zadání a vyplnění [44:59] vyhodnocení testu [46:42] závěrečné slovo a poděkování