You are here

Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze ve spolupráci s českým zastoupením sdružení technických vysokých škol EuroTeQ připravil pro odborníky i pro širokou veřejnost první ročník akce Automotive Day; konal se dne 12. dubna 2023 v areálu ČVUT v Dejvicích. Všech dvacet exponátů bylo zdarma k dispozici pro zkušební jízdy. A program odborné konference byl také bohatý.