You are here

Potřeba jednotného a komplexního přístupu k základním informacím o nemovitostech trvá léta. MŠMT společně s veřejnými vysokými školami připravilo jednotnou metodiku pasportu.