You are here

ČVUT v Praze pořádalo ve středu 1. června od 10.00 hodin již čtrnáctý ročník setkání a prezentací prací studentů středních škol s názvem StreTech 2022. Akce se uskutečnila v budově Fakulty strojní a Fakulty elektrotechnické ČVUT. Cílem setkání bylo umožnit prezentaci prací studentek a studentů a jejich středních škol na univerzitní půdě, dát možnost studentům představit výsledky své odborné práce, seznámit se s prací jejich kolegů a kolegyň, prodiskutovat použitá řešení. Bylo přihlášeno 130 příspěvků od 197 autorů z 57 škol, z oblasti elektrotechniky, elektroniky a informatiky, strojírenství, stavebnictví a architektury, biomedicíny, chemie, fyziky, ekonomie a společenských věd.