You are here

O tom, zda lze „sklízet“ přebytečnou akustickou energii, kterou uvolňují zdroje kolem nás, kolik jí vlastně je, jaká zařízení bychom takto mohli energeticky živit a na jakém principu harvestory pracují.