You are here

Evropská organizace pro jaderný výzkum, CERN, není jenom o fyzice, ale skýtá i pestrou přehlídku technického umu a zajímavostí z mnoha oborů. Pohledem inženýra prozkoumáme CERNský komplex urychlovačů se zaměřením na Large Hadron Collider, LHC. Probereme si stěžejní komponenty LHC a multidisciplinární problematiku s nimi spojenou, jež vede na zajímavá technická řešení. Na závěr si přiblížíme vakuový systém LHC a jev dynamického vakua, který je jednou z mnoha výzev pro plánovaný upgrade High-Luminosity LHC.