You are here

Ve dnech 26.–27. května 2022 proběhl v historických prostorech Kláštera Minoritů osmý ročník Smart Cities Symposium Prague, který organizuje Fakulta dopravní ČVUT v Praze. Dva dny přes 150 návštěvníků z více jak 11 zemí světa diskutovalo nad zvyky a chování lidí při využívání, ale i samotné volbě druhu dopravy. Zařazeny byly příspěvky zabývající se změnami v souvislosti s celosvětovou pandemií COVID-19 i příspěvky zaměřené na vývoj a aplikaci nových nástrojů a metod pro tvorbu udržitelné dopravní infrastruktury a kvality života ve městech.