You are here

Budeme mluvit o světelných impulzech, které otevírají cestu ke zkoumání světa na nejkratších dnes dosažitelných škálách: rozlišení pohybu jednotlivých elektronů v atomech a molekulách. Dalším tématem budou urychlené částice bez nutnosti použití velkých urychlovačů. Co tato zdánlivě rozdílná témata spojuje? Jsou to sekundární zdroje záření a částic v ELI-Beamlines buzené primárním řídícím laserem. V přednášce si představíme jejich fyzikální popis a možné aplikace.