You are here

Proč stavět nové jaderné bloky? Co to vlastně znamená? Jsme na to připraveni? Co vše je již uděláno a co nás a v jakém harmonogramu čeká? Co musí být splněno, abychom mohli stavět jaderný blok?