You are here

[0:06:40] Rozbití Československa a okupace
[0:11:00] Průběh 28. X. 1939
[0:16:45] Pohřeb Jana Opletala
[0:23:04] 17. XI. 1939 a uzavření českých vysokých škol
[0:35:05] Osudy studentů v Sachsenhausenu
[0:49:28] Ztráty budov a majetku českých vysokých škol
[0:57:05] Obnovení výuky po 9. V. 1945, uzavření německých vysokých škol