You are here

15. Parciální diferenciální rovnice (analyticky i numericky). [0:00:00] Co říkají parciální derivace, Laplaceův operátor jako vliv prostředí [0:09:42] Lineární PDR řádu 2 [0:11:37] Eliptické rovnice [0:18:25] Parabolické rovnice (vedení tepla) [0:24:37] Hyperbolické rovnice (vlnová rovnice) [0:34:00] Analytické řešení eliptické rovnice na kruhu [0:46:56] Diskretizace parciálních diferenciálních rovnic [0:52:03] FDM (metoda konečných diferencí) a rovnice vedení tepla [1:08:20] FDM a vlnová rovnice [1:17:58] FDM a eliptická rovnice