You are here

14. Transformace (analytická řešení ODR) c) Laplaceova transformace. [0:00:00] Definice, příklady, značení [0:20:46] Heavisideova funkce, slovníček [0:26:58] Gramatika [0:50:54] Inverzní Laplaceova transformace [0:58:25] ODR řešená Laplaceovou transformací, porovnání s klasickými metodami [1:14:14] Integrálně-diferenciální rovnice Laplaceovou transformací i klasicky