You are here

14. Transformace (analytická řešení ODR) d) Laplaceova transformace a konečné signály. [0:00:00] Konečné signály a Heavisideova funkce, Laplaceova transformace [0:28:22] ODR řešená Laplaceovou transformací i klasicky [0:48:03] Soustava ODR řešená Laplaceovou transformací [0:53:28] Periodické funkce a Laplaceova transformace [1:05:33] Laplaceova transformace a Maple