You are here

Videoklip zachycuje významné okamžiky Česko - Izraelské spolupráce v Inovacích během týdne CIPA 2019. Týmy studentů univerzit ČVUT a Technion se zapojují do projektů českých firem. Vrcholem bylo odpolední setkání v rezidenci velvyslance Státu Izrael spojené s představením projektu CIPA 7. 3. 2019.