You are here

FD ČVUT pořádala výroční konferenci a další doprovodný program k završení oslav 25LET. V průběhu dopoledne vystoupili jak zakládající členové z řad akademické obce, tak i současní představitelé fakulty s historickým i budoucím děním na fakultě. Dále se uskutečnilo setkání s naším studentským týmem v rámci projektu MOTOSTUDENT. Poté proběhlo promítání videopříspěvků Fakulty dopravní z období 1993 – 2018 a na závěr se uskutečnil klavírní koncert Matyáše Nováka.