You are here

Lexikografické uspořádání [00:03:45], Největší a maximální prvek [00:28:00], Úvod do grafů [51:51:00].