You are here

Mohutnost množin - zobrazení a počet prvků v konečných množinách - intro mohutnost, vlastnosti [0:10:40] - spočetné množiny kolem nás [0:29:15] - nespočetné množiny, reálná čísla [1:05:55]