You are here

Ekvivalence. Zobrazení - intro ekvivalence, rozklad na třídy - nový pohled na Z_n [0:18:15] - intro zobrazení, skládání [0:25:10] - zobrazení prosté a na [1:06:00]