You are here

Ve středu 31. 10. 2018 proběhl na FSv a v NTK Den studia v zahraničí Studuj ve světě. Studenti ČVUT měli možnost se dozvědět vše o studiu na zahraničních univerzitách v rámci programu Erasmus+ i v rámci bilaterálních dohod, které má ČVUT s univerzitami po celém světě a také ohledně dalších příležitostí studia v zahraničí díky přednáškám partnerů, kteří se do této akce zapojili. Akce, která se konala celé odpoledne, se zúčastnilo několik set studentů. Měli příležitost poslechnout si přednášky studentů, kteří již v zahraničí studovali, zúčastnit se workshopů, ochutnat exotická jídla, která připravili zahraniční studenti studující na ČVUT a na závěr akce vylosovaná trojice studentů získala mimořádná stipendia na výjezd do zahraničí v celkové výši 30 000Kč.