You are here

Tradičně jsme pro návštěvníky otevřeli pracoviště ČVUT v dejvickém kampusu i v centru Prahy. Letošní novinkou byl program na děčínských pracovištích Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské a Fakulty dopravní, která nově otevřela také budovu na pražském Albertově. Program byl hodně bohatý, představilo se sedm fakult i dvě nefakultní součásti naší univerzity. Tématem ročníku 2018 bylo 100 let české vědy. Na téma navázal i časopis Pražská technika 4/2018, který jsme zaměřili na 100leté výročí univerzitní vědy.