You are here

ČVUT v Praze pořádalo ve středu dne 6. června 2018 konferenci a prezentaci zajímavých prací studentů středních škol Středoškolská technika 2018 – StreTech 2018. Cílem konference StreTech bylo umožnit setkání a prezentaci prací studentek a studentů a jejich středních škol na půdě naší univerzity. Témata nebyla nijak omezená, mohla mít zaměření technické, přírodovědné nebo také humanitní a umělecké. Práce byly individuální nebo kolektivní. Letošní StreTech byl již dvanáctým setkáním středoškoláků a prezentací jejich znalostí v prostředí univerzity. Konferencí StreTech ČVUT vyhledává a přístupnou formou soustřeďuje a podporuje tvůrčí aktivní středoškolské studentky a studenty a jejich střední školy.