You are here

7. června 2017, během jednoho dne proběhly na půdě Fakulty strojní ČVUT v Praze, Technická 4, Praha 6, prezentace prací studentů středních škol v oblasti středoškolské techniky. Konference StreTech 2017 proběhla od 10 do 12 hodin posterovou formou ve 4. patře budovy Fakulty strojní v Dejvicích. Prezentace všech prací běžela současně. Bylo přihlášeno cca 141 příspěvků z oblasti elektrotechniky, elektroniky a informatiky, strojírenství, stavebnictví a architektury, biomedicíny, chemie, fyziky, ekonomie a společenských věd.