You are here

Měření neutronů v reaktoru nebo jak poskládat palivo, aby reaktor fungoval. To vše se mohli dozvědět středoškoláci na již tradiční akci Den reaktorovým fyzikem. Na Katedře jaderných reaktorů FJFI ČVUT v Praze si vyslechli přednášky z oblasti provozu jaderného reaktoru, jaderné bezpečnosti a vývoje energetiky, navštívili školní reaktory VR-1 a VR-2 a vyzkoušeli si měření důležitých fyzikálních veličin nezbytných pro provoz reaktoru.