You are here

Studenti navrhli prototyp digitálního sluchového zařízení v pivovarnickém provozu „Digital Ear“ a stali se vítězi studentské soutěže EuroTeQ Collider na ČVUT. Inovativní řešení představí na mezinárodní soutěži EuroTeQaThon v Paříži — — — Dne 29. dubna se uskutečnily na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze závěrečné prezentace projektů, které vznikly v rámci projektového předmětu EuroTeQ Collider. Samotné zadání vzešlo od průmyslových partnerů ČVUT a aliance EuroTeQ. Navržená témata se vázala k výzvě „Enhanced Connections for Sustainable Futures“, která byla dále rozdělena do kategorií People, Nature a Technology. Odbornou porotu nejvíce zaujaly projekty Anomaly Pulse Masters a SensWise, které řešily zadání od společnosti Pilsner Urquell (Asahi). Tématem této výzvy byla automatická detekce anomálií v pivovarském provozu, měřená na základě změny hladiny hluku. Třetí nejúspěšnější tým Visionary zpracoval zadání společnosti Ororo, jehož tématem bylo automatické generování bibliografických metadat.