You are here

Ústav nauky o budovách Fakulty architektury ČVUT v Praze uspořádal ve čtvrtek 25. 4. 2024 již 7. ročník odborné konference reVize Typologie. Tématem letošního ročníku byly Nemocnice v 21. století. Účastníci diskutovali témata plánování a přípravy nemocničních staveb, jejich standardy, parametry a vyhodnocení realizovaných staveb a představili současné trendy ve výstavbě nemocnic a významné realizované příklady v ČR, a to za účasti odborníků na přípravu a plánování nemocnic, architektů, odborníků na zdravotnictví, zástupců veřejné správy, samosprávy a soukromých společností působících ve zdravotnictví a dalších expertů. Na konferenci byla také představena nová odborná publikace Architektura nemocnic v 21. století, autorů Michala Juhy a Karla Fořtla, vydaná na Fakultě architektury ČVUT.