You are here

Jak se za poslední rok posunula práce českých a korejských vědců na společném projektu? O tom jednali v uplynulém týdnu odborníci z katedry jaderných reaktorů Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT se svými korejskými kolegy. Setkání vyvrcholilo sympoziem ve čtvrtek 11. dubna 2024. Úvodní slovo pronesl rektor ČVUT pan docent Vojtěch Petráček, zúčastnili se i zástupci, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Technologické agentury ČR nebo firmy UJP Praha. Jedním z velkých témat spolupráce je vývoj odolnějších a bezpečnějších jaderných paliv, kterým se věnuje organizátor akce Dr. Martin Ševeček z katedry jaderných reaktorů FJFI ČVUT. Společné projekty mezi ČVUT a korejskou stranou jsou kromě toho v současné době zaměřené na vývoj SMR technologie (malé modulární reaktory), analýzu norem v oblasti jaderných technologií a jejich potenciální harmonizaci, výzkum v oblasti těžkých havárií, a také verifikaci a validaci softwaru a hardwaru – opět s cílem sjednotit české a korejské přístupy. Součástí programu vzájemných návštěv české i korejské strany je také snaha o další rozvoj spolupráce.