You are here

Parta nadšenců z organizace Žhavá Místa strávila na konci března den na Jaderce. Program pro ně připravili odborníci z Katedry dozimetrie a aplikace ionizujícího záření (KDAIZ). Po úvodních přednáškách a demonstraci měřicí techniky z naší fakulty prošli účastníci akce postupně různými laboratořemi KDAIZ – od rentgenové fluorescenční analýzy až po termoluminiscenci a gelové dozimetry. Nadšené reakce byly i z exkurze na tokamaku Golem, kde se dočkali i zážehu fúzního reaktoru a naměřená data dostali k dispozici.