You are here

Na naší fakultě jsme hostili týdenní kurz ATHENS (Advanced Technology Higher Education Network, Socrates), který propojuje studenty z významných technických univerzit v Evropě. Program v týdnu mezi 18. a 22. březnem organizoval prof. Ing. Tomáš Čechák, CSc. z Katedry dozimetrie a aplikace ionizujícího záření (KDAIZ) a zúčastnilo se ho 17 zahraničních studentů. Účastníky čekaly odborné přednášky, cvičení v laboratořích KDAIZ, exkurze na tokamak Golem nebo prohlídka Národního technického muzea v Praze.