You are here

Dvacítka studentů si v březnu na FJFI vyzkoušela, jak se měří spršky kosmického záření v observatoři Pierre Auger v Argentině. Pro účastníky akce jsme připravili dopolední blok přednášek a odpolední cvičení s odborníky z Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR. Úvodní slovo měl uznávaný astrofyzik Dr. Jiří Grygar, který stál u zrodu spolupráce české vědy s observatoří Pierre Auger, a skupinku přivítal také děkan naší fakulty doc. Václav Čuba. Odborné přednášky potom vedli Dr. Jan Ebr a Dr. Martina Boháčová – oba z FZU AVČR. Po obědové pauze už čekaly na studenty samotné simulace měření a získaná data později porovnávali na mezinárodní videokonferenci s ostatními zúčastněnými univerzitami a vědci v Argentině. Děkujeme všem zúčastněným i spoluorganizátorům z FZU AVČR a těšíme se zase za rok!