You are here

Pro studenty jsme připravili dvě skvělé přednášky Dr. Marka Matase a prof. Guillerma Contrerase – o těch nejmenších částečkách hmoty, o tom, co to částicová fyzika je, a hlavně: proč je důležitá pro pochopení světa kolem nás. Účastníci si pak sami práci vědců vyzkoušeli, na cvičeních analyzovali reálná data z detektoru ALICE v CERNu ve Švýcarsku a výsledky měření prezentovali na mezinárodní online konferenci společně s dalšími školami ve světě, které se této akci v rámci CERN Masterclasses účastnily. Mimochodem – výsledky letošní skupiny z ČVUT dopadly opravdu dobře!