You are here

Slavnostního zahájení Projektového dne za účasti místostarostky pro školství Prahy 6 Mariany Čapkové a rektora ČVUT Vojtěcha Petráčka se na půdě Fakulty strojní ČVUT zúčastnily stovky dětí ze „šestkových“ základních škol. Celkem se do Projektového dne zapojilo 500 žáků 8. a 9. tříd z 18 škol.