You are here

Matematika pro život je jednodenní kurz určený všem milovníkům matematiky, ale především učitelům v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Program vždy zajišťují přední odborníci zabývající se aplikací matematiky v nejrůznějších oblastech. Letos byly přednášky např. o aplikacích matematiky v lékařství, statistice nebo rovinných grafech. Učitelé si také mohli poslechnout dvě didaktické přednášky. Akci už pošesté uspořádala Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze společně s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy.